Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 85756

Rekomendacje

Informacje
Informacja o warsztatach dla rodziców PDF Drukuj Email
Bieżące - Informacje
Wpisany przez Katarzyna Miętus   

 

Dzieci naszą przyszłością


Informacja dla chętnych rodziców o warsztatach.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w najbliższy piątek 25 września o godz. 17.00 w Kawiarni Cafe Blue w Piekielniku.


Spotkania powstały z myślą o rodzicach, którzy z troską i miłością chcą pomagać dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami przez głębokie relacje. Zawarte w nich pomysły, narzędzia i ćwiczenia mogą być przydatne każdemu w spotkaniu z drugim człowiekiem a jednocześnie być inspiracją do dalszych poszukiwań i rozwoju.

Ponadto pomagają:

- budować relacje w duchu podmiotowości i dialogu,

- rozwijać swoje umiejętności wychowawcze również na poziomie noetycznym,

- w dążeniu ku budowaniu realnego poczucia wartości dziecka,

- stawać się bardziej świadomym, czy słowa, które wypowiadam do dziecka, budują czy rujnują,

- umiejętnie zachęcać dzieci do współpracy,

- efektywnie, lecz bez przemocy egzekwować wymagania wobec dziecka,

- nazywać i wychowywać uczucia


Program składa się z 10 spotkań, prowadzonych w formie warsztatowej, które trwają 3 godziny dydaktyczne.

1. Jak widzę swoje dziecko, języki miłości, oraz skutki pustego zbiornika.

2. Akceptacja a oczekiwania – o akceptacji siebie i swojego dziecka, co się dzieje kiedy nie akceptujemy siebie i swojego dziecka. Od masek i zbroi do odkrycia skarbu.

3. Dwa skrzydła – wymagania i afirmacja oraz granice.

4. Ku wolności – wstęp do uczuć, kiedy uczucie zamyka mnie na spotkanie a kiedy

skupia mnie na moim bólu.

5. Komunikacja budująca i rujnująca.

6. Współpraca i samodzielność jako przestrzeń do rozwoju.

7. Nie pod przymusem nie ze strachu – czyli o karze, czego uczy kara a czego

konsekwencja.

8. Od uciekania do rozwiązania – czyli o rozwiązywaniu problemów.

9. Etykietki co robią i jak na nas mogą wpływać.

10. Dobra pochwała – co powinna mówić pochwała, o czym informować, jak chwalić by nie wpędzać dziecka w porównywanie ale budować jego realne poczucie wartości.


Spotkania odbywają się w gminach: Lipnica Wielka, Czarny Dunajec, Lubień od września do grudnia 2020 roku, obowiązują zapisy.

Zajęcia są bezpłatne finansowane z małopolskiego budżetu obywatelskiego, prowadzone w małych grupach 12 osobowych.

Osoba Kontaktowa Maria Urbańczyk : 664617441 lub

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej informacji na stronie

https://www.radosnyrodzic.org/aktualnosci

 

 

 
R O D O PDF Drukuj Email
Bieżące - Informacje
Wpisany przez Administrator   

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiesław Kowalski
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 
Zapisy na lipiec 2020 PDF Drukuj Email
Bieżące - Informacje
Wpisany przez Joanna Gruszka   

Szanowni Rodzice,


jeżeli potrzebujecie Państwo skorzystać z usług przedszkola w lipcu 2020r. , to zgłoszenia dzieci obojga rodziców pracujących lub matek samotnie wychowujących dziecko i pracujących, przyjmowane będą w dniach 10.06-19.06.2020 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny przybycia do przedszkola ( ze względu higieniczno-sanitarnych).


Przy zgłoszeniu dziecka niezbędne jest aktualne zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające czynną pracę zawodową oraz wypełnienie deklaracji zgłoszenia dziecka w okresie lipiec 2020r .


Całodzienna stawka za żywienie (3 posiłki) w okresie lipiec 2020 r wynosić będzie 6 zł. Informacja o przyjętych dzieciach do przedszkola na okres lipiec 2020, zostanie podana telefonicznie do wiadomości rodziców zgłoszonych dzieci, do dnia 26 czerwca 2020r.


Z poważaniem Anna Kaczmarczyk Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu

 

 
Informacja dla rodziców kandydatów PDF Drukuj Email
Bieżące - Informacje
Wpisany przez Joanna Gruszka   

Informacja dla rodziców kandydatów do Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu na rok szkolny 2020/21


W dniu 16.03.2020r. komisja rekrutacyjna dokonała rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2020/21( na podstawie art.131 Ustawy Prawo oświatowe oraz Uchwały Nr. XXIII/233/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2017 r. ). Najniższa liczba punktów która uprawniała do przyjęcia kandydata: 8 pkt.

W związku z ogłoszoną pandemią:

1. W celu zasięgnięcia informacji o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola można dzwonić

od 17 marca(wtorek) do 20 marca(piątek)od godz. 9.00-14.00, tel. 18-26-571-30

2. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola odbywać się będzie

od 17.03-20.03. 2020r. TYLKO TELEFONICZNIE: 18-26-571-30

3. Pisemne potwierdzenie woli zostanie usankcjonowane w późniejszym terminie, tj. po otwarciu przedszkola.

 

 
Ogólny ramowy rozkład dnia PDF Drukuj Email
Bieżące - Informacje
Wpisany przez Joanna Gruszka   

Ogólny ramowy rozkład dnia w roku szkolnym 2019/2020


6.30- 8.00 schodzenie się, zabawy dowolne w/pomysłu i zainteresowań dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela.

8.00- 8.30 przygotowanie do zajęć, ćwiczenia ogólnorozwojowe (ćwiczenia wspierające percepcję wzrokową słuchową, grafomotorykę); zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze); swobodne działania twórcze rozwijające zdolności manualne dzieci-indywidualne lub zespołowe; rozmowy kierowane zgodnie zainteresowaniami dzieci;

8.30-8.45 ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czytanie bajek, opowiadań;

8.45-9.00 czynności higieniczne i samoobsługowe;

9.00- 9.30 śniadanie-wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego spożywania posiłku i zabiegi higieniczne po śniadaniu;

9.30-10.15 zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wspomagające całościowy rozwój dziecka i przygotowujące go do podjęcia nauki w szkole;

10.15-10.45 zabawy dowolne-realizacja pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; prace porządkowe przed wyjściem na spacer, plac zabaw;

10.45- 11.45 spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie, gry i zabawy sportowe;

11.45-12.00 czynności higieniczne i samoobsługowe

12.00- 12.30 obiad i zabiegi higieniczne po obiedzie; właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłku, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie;

12.30- 12.45 odpoczynek-relaks przy muzyce, czytanie bajek, słuchowiska;

(12.30-14.15 w grupie I- czynności przygotowawcze, odpoczynek, relaks przy muzyce;)

12.45- 13.15 zabawy dydaktyczne wspierające rozwój dziecka

13.15-14.15 zabawy swobodne, praca indywidualna;

14.15- 14.30 czynności higieniczne i samoobsługowe, zabawa ruchowa;

14.30-14.45 podwieczorek i zabiegi higieniczne po podwieczorku;

14.45-16.30 rozchodzenie się dzieci, swobodna działalność plastyczna, konstrukcyjno- techniczna, zabawy zespołowe i indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, kontakty indywidualne z rodzicami.

14.45- 15.30 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (w poniedziałek)

8.00- 12.00 zajęcia z religii (wtorek)

8.00- 11.30 j. angielski (środa, czwartek)

 

 


feed-image Przedszkole Samorządowe | Czarny Dunajec