Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 85540

Rekomendacje

Zadania 20.04.2020 - 24.04.2020 PDF Drukuj Email
Grupa 2 - Stokrotki - Zadania
Wpisany przez Joanna Gruszka, Katarzyna Miętus, Dominika Świst   

Plan pracy zdalnej w grupie „Stokrotki”

od 20.04.2020 - 24.04.2020


Poniedziałek 20.04.2020

1. Słuchanie opowiadania E. Stadmuller „Spotkanie na wiejskim podwórku”

https://www.youtube.com/watch?v=v2gOp3rYd5s

2. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce (książka str. 62-63):

- Co zobaczyły dzieci w gospodarstwie pana Stasia?

- Co robili Olek i Ada podczas wizyty w gospodarstwie?

- Jakie obowiązki ma do wykonania rolnik?

3. Zabawa z piosenką „Dziadek fajna farmę miał”

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

- dzieci wykonują dowolne ruchy do piosenki, podskoki, pląsy

- powtarzają dźwięki naśladujące odgłosy zwierząt pojawiające się w piosence np.: ko ko, mu mu, chrum chrum, kwa kwa.

4. Karta pracy cz. 2 str. 33.

- nazywanie zwierząt i dzielenie ich nazw na sylaby

- kolorowanie rysunków wybranych zwierząt

- rysowanie po śladzie drogi konia do stajni

5. „Dumny kogut”- zabawa ruchowa. Dzieci są kogutami. Na jedno klaśnięcie rodzica - koguty poruszają się dostojnym krokiem (powoli, idąc noga za nogą), z podniesioną głową, w różnych kierunkach. Na drugi sygnał: dwa klaśnięcia- przystają, wspinają się na palce i wołają: „Kukuryku”.

6. ,,Dopowiedz i zrób,,zabawa z rymami.

Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiada dziecko. Dziecko wykonuje czynność, o której jest mowa w zdaniu.
Powiedz: prosię i podrap się po … nosie.
Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń.
Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy.
Powiedz: króliczki i nadmij … policzki.
Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka.


Gimnastyka korekcyjna:

1. „Przeszkody do ominięcia” - układamy dwie linie w odległości 2m od siebie, między nimi układamy klocki w linii prostej w odległości około 1 m od siebie. Dziecko przebiega między klockami tak, aby nie dotknąć żadnego z nich, omijając je raz z jednej, a raz z drugiej strony. Ćwiczenie powtarzamy 3x.

2. Przysiady: w pozycji wyprostowanej uginamy nogi w kolanach, następnie prostujemy. Pilnujemy prawidłowej postawy, plecy prosto, ręce wyciągnięte do przodu. Wykonujemy (7 powtórzeń).

3. „Piramida” – grupujemy klocki np. duplo (ewentualnie większe dla młodszych dzieci) wedle kolorów (kolorów tyle ilu jest zawodników). Ustalamy tor. Biegniemy, przenosząc klocki swojego koloru na drugi koniec toru. Układamy piramidę. Drugi raz rozpoczynamy z końca, na którym uzbieraliśmy pierwszą piramidę. Kto pierwszy ten lepszy. Powtórzyć 2x.

4. Przygotowujemy podwyższenie (może to być stopień na schodach, mały niesuwający się taborecik łazienkowy), wskakujemy obunóż na podwyższenie (7 razy).

5. Razem z dzieckiem, w różnych pozycjach jednocześnie podajemy sobie woreczki z grochem, misia lub inny przedmiot - górą, dołem (7 razy ).


Wtorek 21.04.2020

1. Oglądanie filmiku edukacyjnego „ GDZIE JA MIESZKAM? Nauka zwierząt gospodarstwa, nazwy ich domów, odgłosy.

https://youtu.be/1PD3jNhefUA

Po obejrzeniu dzieci odpowiadają na pytania:

- Gdzie mieszkają kury?

- Kto mieszka w stajni?

- Gdzie mieszkają baranki i owieczki?

- Czyim domem jest chlew?

- Gdzie mieszkają krowy?

2. „W kurniku”- zabawa matematyczna.

Przygotowujemy 3 paski z papieru lub szaliki, sznurki oraz kilka sylwet kur. Układamy paski na stole lub podłodze. Dziecko umieszcza sylwety kur (lub przedmioty symbolizujące je np. klocki) zgodnie z poleceniem rodzica. Na dolnej grzędzie 3 kury, na środkowej grzędzie 1 kura, na górnej grzędzie 4 kury itp..

3. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Przestraszona kurka”

Dziecko spaceruje po pokoju naśladując spacer kurki. Na hasło „piesek” lub odgłos „hau, hau” (podane przez rodzica) udaje wystraszoną kurkę. Stoi na jednej nodze i porusza rączkami ugiętymi w łokciach „macha skrzydełkami”.

4. Karty pracy cz. 2 str. 34-35.

- odszukiwanie wśród naklejek zdjęcia młodych osobników zwierząt przedstawionych na obrazkach i naklejanie ich obok rodziców

- naśladowanie odgłosów zwierząt – młodych i dorosłych

- nazywanie zwierząt, które są na zdjęciach, otaczanie pętlami zwierząt, które są zwrócone w tę samą stronę

5. Taniec do piosenki „Kaczuszki” Mini disco – naśladowanie ruchów i gestów

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94

6. „Kaczuszka”- praca plastyczna, orgiami z kół. Rodziców proszę o przygotowanie kółek: żółte – 1 duże, 4 mniejsze, 3 małe pomarańczowe i 1 małe czarne. Dzieci składają kółka według wzoru i naklejają na kartce (wzór poniżej).


Środa 22.04.2020r.

1.Bajeczka ortofoniczna „ W zagrodzie Małgosi”

Dziecko uważne słucha bajeczki czytanej przez rodzica, naśladuje odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka. Dziecko zwraca uwagę na to, jakie zwierzęta można spotkać na wsi.

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi
Każde zwierzątko o jedzenie prosi.
Piesek szczeka: HAU, HAU, HAU,
Kotek miauczy: MIAU, MIAU, MIAU,
Kura gdacze; KOD, KO, DA
Kaczka kwacze: KWA, KWA, KWA.
Gąska gęga: GĘ, GĘ, GĘ
Ona też chce najeść się.
Owca beczy: BE, BE, BE,
Koza muczy: ME, ME, ME,
Indor  gulaga: GU, GU, GU
Krowa ryczy: MU, MU, MU,
Konik parska: PRR, PRR, PRR
A pies warczy: WRR, WRR, WRR.
I tak gra orkiestra ta, aż  Małgosia jeść im da
.

2.Oglądanie filmu edukacyjnego dotyczącego zwierząt gospodarskich i ich młodych

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U

3.Połącz zwierzęta gospodarskie i ich młode

Koń kurczątka

Kaczka jagnięta

Krowa źrebięta

Kura kaczątka

Owca cielęta

4.Karta pacy, cz.4, nr 36

Dzieci:

- łączą obrazki zwierząt z ich cieniami,

- rysują w ogonie każdego koguta tyle piór, ile wskazuje liczba kropek na karteczce.

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z gazetami:

· Ćwiczenie wyprostne – „Uwaga, lis!”

Dzieci są kurami. Poruszają się po pokoju w sposób charakterystyczny dla tych zwierząt. Na hasło: LIS, zatrzymują się natychmiast w miejscu, prostują plecy, kładą gazety na głowie i stoją nieruchomo do chwili, aż usłyszą ponowne hasło: KURKI .

· Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – „Ziarno dla kury”

.Dzieci stoją w lekkim rozkroku. Zwijają gazetę w kulkę – to ziarno dla zwierząt i trzymają ją oburącz przed sobą. Na sygnał rodzica dzieci przenoszą kulkę z gazety oburącz za głowę, puszczają na podłogę za plecami (wysypują ziarna), a następnie zamieniają się w kurki – wykonują skłon do przodu, oburącz chwytają kulkę leżącą z tyłu i podnoszą do góry na znak wykonania zadania.

· Ćwiczenie mięśni brzucha – „Ukryte ziarno”.

Dzieci leżą na brzuchu. Kulkę (z gazety) układają przed sobą, policzek opierają na dłoniach ułożonych na podłodze jedna na drugiej. Na sygnał rodzica wkładają kulkę pod brodę, wyciągają ręce w przód, podnoszą klatkę piersiową i utrzymują przez chwilę taką pozycję. Następnie wracają do pozycji wyjściowej.

· Zabawa z elementem rzutu i celowania – „Do celu”.

Dzieci stoją trzymając w jednej ręce kulkę z gazety. Rodzic w pewnej odległości ustawia na podłodze obręcz (lub coś zamiennego np. kosz, pudło). Dzieci rzucają kulką tak, aby trafić kulką do wyznaczonego celu. Wykonują ćwiczenie na przemian: prawą ręką i lewą ręką.

· Ćwiczenie oddechowe.

Dzieci leżą na brzuchu. Kulkę z papieru układają przed sobą. Starają się dmuchnąć na kulkę tak mocno, aby przesunęła się w dowolną stronę.

J. angielski

Piosenka clap your hands. link: https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE

Clap, clap, clap your hands- klaszcz w dłonie

clap your hands together Now, let's pat our knees. - dotknij kolan

Pat, pat, pat your knees pat your knees together

Can you stomp your feet? - czy potrafisz tupatać stopa

Stomp, stomp, stomp your feet stomp your feet together (2X)

Now, let's blink our eyes! - teraz mrugajmy oczkami

Blink, blink, blink your eyes blink your eyes together (2X)

Wiggle, wiggle, wiggle your ears - ruszać uszkami- dzieci jak dziewczynka w piosence moga roczkami poruszać troche uszy wiggle your ears together (2X)


Czwartek 23.04.2020r.

1.Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej „Domy zwierząt”.

W chlewiku mieszka świnka, korytko stoi tam,

a w budzie siedzi piesek; nie lubi, gdy jest sam.

W kurniku kury gdaczą, nocą na grzędach śpią,

a konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą.

A krowy? Pewnie wiecie, obora to ich dom.

Gdy wrócą już z pastwiska, tu muczą piosnkę swą.

-Rozmowa na temat wiersza- dzieci odpowiadają na pytania do tekstu:

-O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?

- Jak nazywa się dom świnki, psa, konia, kury, krowy?

- Jakie jeszcze inne zwierzęta oprócz kury mogą mieszkać w kurniku?

2.Zabawa „Prawda czy fałsz”

Dziecko ocenia czy zdanie odczytane przez rodzica jest prawdziwe czy fałszywe.

-Krowy to zwierzęta gospodarskie, które dają nam mleko.

-Dzieci kozy to jagnięta.

-Kury wysiadują jajeczka, z których wykluwają się żółte kurczątka.

-Kaczki i gęsi dają na pierza, z których robimy poduszki.

- Kozy robią kwa, kwa, kwa

-Świnki mieszkają w chlewie.

3. Zabawy taneczne przy piosence „Idą kaczuszki”

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44

- naśladowanie ruchów kaczuszek

- próby śpiewu z nagraniem

- wymyślanie swojego układu tanecznego do melodii

4. Zagadki – odgłosy zwierząt na wsi

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0

- rozpoznawanie zwierząt po odgłosach jakie wydają.

5. Zabawa badawcza „Zgadnij, co to za smak?”

Rodzic przygotowuje dostępne w domu produkty spożywcze związane z omawianym tematem tygodnia (np. kawałeczki: sera białego, jajka gotowanego, masła, serka topionego lub łyżeczkę jogurtu czy śmietany).

Dziecko mając zasłonięte oczy smakuje podane mu produkty i próbuje rozpoznać, co je.

6. Praca plastyczna „Łaciata krówka” z rolki po papierze toaletowym.

Na rolkę przyklejamy czarną kartkę a potem białe łatki (lub odwrotnie). Z białej kartki wycinamy główkę i część ogonka. Z różowej buzię i uszy, zaś z czarnej oczka( można je po prostu namalować). Wycinamy też rogi i ogonek. Kolejno naklejamy na główce buzię, oczy, uszy oraz rogi. Na koniec dorysowujemy czarnym mazakiem nosek i buzię krówki. Główkę przyklejamy z przodu, zaś z tyłu biały ogonek z czarnym „pędzelkiem”
Oto przykładowa „ Łaciata krówka”

J.angielski

Piosenka o zwierzętach link: https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A

jump like cangaroo

swing our noses like an elephant.

let's count to ten

shake like a rattlesnake

Fly fly like a pelican. -lataj jak pelikan

Let's sing the animal song. -zaśpiewajmy piosenkę o zwierzętach

Sleep sleep like a koala. 3x śpij jak koala

Let's sing the animal song. Wake up! - Obudź się


Piątek 24.04.2020

1. Słuchanie piosenki Śpiewające Brzdące – „Gdacze kura: Ko, Ko, Ko”

https://youtu.be/QPqALIknKwY

Dziecko słucha piosenki i nazywa zwierzęta występujące w teledysku.

Następnie odpowie na pytanie:

- Kto przeszkadzał zwierzętom na podwórku?

- Co je tak bardzo denerwowało, że musiały uszy zatykać?

- Kto przyjechał na podwórko?

- Co dostała kura za swoje hałasowanie?

- Czy kura zmieniała swoje postępowanie?

2. Ponowne odtworzenie piosenki -zabawa ruchowa. Dzieci wykonują dowolny taniec do zwrotki piosenki oraz tworzy akompaniamentu do refrenu piosenki za pomocą klaskania, tupania, uderzania dłońmi o kolana, o podłogę.

3. Rozwiązywanie zagadek o wiejskich zwierzętach:

Na śniadanie owies je, czasem rżeniem wita cię. (koń)

M ryjek różowy i małe kopytka. Wszystko ładnie zjada ze swego korytka. (świnia)

Co to za zwierzę? Wiemy doskonale. Czasem łaciate, mleko ludziom daje. (krowa)

Siedzi na grzędzie i wesoło gdacze. Jej dziecko to kurczaczek. (kura)

Krzywe nóżki ma i robi kwa, kwa, kwa. (kaczka)

4. Zabawa ruchowa z piłką ,,Zwierzęta na wsi”

Rodzic rzuca do dziecka piłkę – jeśli poda nazwę zwierzęcia żyjącego na wsi dziecko łapie piłkę a kiedy poda nazwę zwierzęcia żyjącego w zoo wtedy nie powinno złapać piłki. Po jakimś czasie zamiana, teraz rodzic łapie piłkę.

5. „Łaciata krówka”- zabawa matematyczna połączona z ćwiczeniem oddechowym.

Rodziców proszę o narysowanie na kratce sylwety krowy (lub wydrukowanie wzoru zamieszonego poniżej). Dzieci kolorują obrazek brązową lub czarną kredką. Następnie z białego papieru wycinają 6 łatek, które będą umieszczać na sylwecie krowy. Rzucają kostką, przeliczają wyrzuconą liczbę oczek. Następnie za pomocą rurki do napojów przenoszą taką ilość łatek na krowę jaką wskazała kostka. Powtarzamy te czynność kilka razy, za każdym razem od nowa rzucając kostką. Na zakończenie zadania przyklejają na sylwecie krowy tyle łat, ile oczek wypadło przy ostatnim rzucie.

6. Utrwalenie piosenki „Dziadek fajną farmę miał” - dzieci wykonują dowolne ruchy do piosenki i próbują śpiewać

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ