Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 85770

Rekomendacje

Zadania 14.04.-17.04. PDF Drukuj Email
Grupa 4 - Biedroneczki - Zadania
Wpisany przez Anna Madetko, Aneta Karkula   

Plan pracy zdalnej od 14.04.2020 do 17.04.2020


Wtorek 14.04.2020r.

Temat: Mieszkańcy wiejskiego podwórka.

1.Kolorowanie obrazków:

koguta, kota, psa, świni, barana, krowy, kaczki, gęsi i kurczątek potrzebnych do teatrzyku

2.Ćwiczenia poranne wg. pomysłu dzieci.

Proszę wykonać 5 dowolnych ćwiczeń np. przysiady, skoki na jednej nodze, pajacyki.

3. „Na wiejskim podwórku” – proszę, aby dzieci z pomocą rodziców spróbowały wykonać teatrzyk na podstawie wiersza A. Widzowskiej „Kogutek”.

Obudziło się słoneczko,

zaświeciło tuż nad rzeczką

i promyczkiem pac! kogutka.

– Wstawaj, śpiochu! Piej! Pobudka!

Dzieci wołają: – Wstawaj!

Lecz kogucik oczy mruży,

chciałby pospać trochę dłużej…

– Niech zwierzęta zbudzi kotek,

który słodko śpi za płotem.

Kot przeciąga się na ganku.

– Lubię miauczeć o poranku…

Jak nie piśnie: – Miauuu! Pobudka!

Na to przybiegł pies z ogródka.

Warknął: – Słyszę kocie piski!

Aż mi kość uciekła z miski!

Hau! Hau! To najlepszy budzik,

nawet świnki śpiochy zbudzi!

Świnki wyszły na podwórze.

– My też chcemy śpiewać w chórze!

Miauczki, szczeki, kukuryki

zamieniamy w śliczne kwiki!

Wtem pojawił się kogucik.

– Proszę więcej się nie kłócić!

Kto jest mistrzem przebudzanek?

Niech rozstrzygnie pan baranek!

Baran rzekł:

– Przestańcie skrzeczeć!

Budzik może tylko beczeć!

Beeee! I beeee! Każdego ranka,

więc głosujcie na baranka!

Przydreptała krówka w łaty.

– Ja zamuczę!

Kto jest za tym?

Muuuu tak miłe jest dla uszka,

że obudzi w mig leniuszka!

Przyczłapały żółte kaczki,

białe gąski i kurczaczki.

Wszyscy chcą od rana gdakać,

piszczeć, gęgać albo kwakać!

Dość miał kogut tego krzyku.

Zapiał głośno: – Kukuryyykuuu!

Wiecie, kto nas będzie budzić?

Zwykły elektryczny budzik.

Rozmowa z dziećmi na temat przedstawienia.

· Jakie zwierzęta występowały w przedstawieniu?    

· Jaki problem miały zwierzęta?

· Jakie zdanie mia­ły zwierzęta na temat porannej pobudki?

· Jak zakończyła się ta historia?

4. Film edukacyjny ,,Zwierzęta na wsi”

https://youtu.be/efqoaJvBjWU

5-latki praca z książką: Karty pracy, cz. 4, nr 62–63.

4-latki: rysowanie dowolnego zwierzątka z wiejskiej zagrody

5.Zabawa ruchowa z elementem pełzania „Sprytny kotek”- dziecko kotek ma za zadanie przejść pod sznurkiem, tak, aby go nie dotknąć.

6.Zabawy teatralne z użyciem sylwet zwierząt.

Samodzielne odgrywanie scenek i prowadzenie dialogów.

Zabawy teatralne z użyciem sylwet zwierząt. Samodzielne odgrywanie scenek i prowadzenie dialo­gów.

7.Ćwiczenia emisyjne na sylabach chrum, chrum, ko, ko, kwa, kwa, hau, hau, gę, gę.


Środa 15.04.2020

Temat dnia: Zwierzęta z wiejskiego podwórka i ich dzieci.

1. „ GDZIE JA MIESZKAM? Nauka zwierząt gospodarstwa, nazwy ich domów, odgłosy - NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”.

https://youtu.be/1PD3jNhefUA

Zabawa dydaktyczna „Kury na grzędzie”

Przygotowujemy 3 paski z papieru oraz 3 sylwety kur. Układamy paski na stole lub podłodze. Dziecko umieszcza sylwety kur (lub inne liczmany np. klocki) zgodnie z poleceniem rodzica. Na dolnej grzędzie, na środkowej, na górnej.

Zabawa ruchowa „Figura”

Rodzic mówi dziecku- „Figuro, figuro zamień się w… np. w kurę” dziecko naśladuje sposób poruszania się i odgłosy podanego zwierzęcia. Później dziecko mówi a rodzic naśladuje.

2. „Z wizytą na wsi”- słuchanie opowiadania M. Strękowskiej - Zaremby „Kaczęta, prosięta … konięta?”

Dzieci słuchają opowiadania czytanego przez rodzica. (5-latki wykorzystują książki str. 62 -63)

Olek, Ada i dziadkowie odwiedzili ciocię Anielę. Ciocia mieszka na wsi, daleko od miasta. Ma tam wła­sne gospodarstwo. Olek był kiedyś u cioci i zaprzyjaźnił się ze źrebakiem. Nie mógł się doczekać, kiedy zobaczy go ponownie. Ada jechała tam po raz pierwszy. Cieszyła się, że będzie mogła głaskać i karmić zwierzęta, które hoduje ciocia. Kiedy tylko stanęła na podwórku, wykrzyknęła:

– Mogę pogłaskać owieczkę?

Ciocia zatrzymała ją w ostatniej chwili. – Lepiej nie, to baran z twardymi rogami, nie lubi głaskania.

Ada zrobiła krok w tył, ale już po chwili biegła przez podwórko.

– Olek! Ciocia ma łabędzie! – piszczała zachwycona.

– Oj, Ado, Ado, to nie łabędzie! To gęsi!

Olek aż za brzuch się złapał. Gęsi rozbiegły się w cztery strony świata, za to gąsior wyciągnął długą szyję, zasyczał groźnie i złapał dziobem za sznurowadło u buta Ady.

– Ty łobuzie, nie strasz mi gości – skarciła go ciocia. Wzięła Adę za rękę. – Chodźmy do kurnika. Zobaczysz kury i malutkie kurczęta. Jest też gęś z gąsiętami i kaczka z kaczętami. Będziesz mogła je głaskać bez problemów.

Olek skrzywił się. Wolałby od razu pobiec do źrebaka. Dziadek musiał się tego domyślić, bo powiedział:

– Ada pójdzie z ciocią, babcia odpocznie w domu po podróży, a my zajrzymy do stajni. Do koni i źrebaków.

Kiedy po godzinie wszyscy wrócili do domu, dzieci zasypały babcię opowieściami o swoich przygodach.

– Źrebak się do mnie uśmiechnął! Poznał mnie! Pokazał wszystkie zęby w uśmiechu i zawołał „I-haa!”. To na pewno znaczyło „dzień dobry”! – mówił uradowany Olek.

– A mnie pocałowało prosię – chwaliła się Ada.

Ciocia potwierdziła. Gdy Ada pogłaskała wszystkie dwadzieścia kurcząt, dziesięć gąsiąt i pięć kacząt, po­szły do chlewni. „Tutaj są świnie z prosiętami”, uprzedziła ją ciocia. Wzięła jedno różowe prosię na ręce i podsunęła Adzie do pogłaskania. Prosię, niewiele myśląc, trąciło Adę noskiem w policzek i chrząknęło. Ada była zachwycona. Potem odwiedziła owce z owieczkami i barankami. Nie odważyła się jednak na ich pogłaskanie, chociaż ciocia zapewniała, że owcze dzieci, nawet te z małymi różkami, nie są groźne. Później, już razem z dziadkiem i Olkiem, poszli do obory, do krów i cieląt. Co się tam wydarzyło, tego dzieci nie opowiedziały. Zdradzę wam w tajemnicy, że jedna z krów pacnęła Adę ogonem w nos.

– Nic nie mówicie o krowach? – zdziwiła się babcia.

– Bo krowie ogony brzydko pachną – wyjaśniła Ada, krzywiąc się przy tym okropnie. – A wiesz, czego się dziś nauczyłam? – pospiesznie zmieniła temat. – Posłuchaj: dziecko kury to kurczątko, gęsi – gąsiątko, kaczki – kaczątko, świnki – prosiątko, konia – koniątko, a krowy – krowiątko – wyliczyła.

Ciekawe, dlaczego ciocia, dziadkowie i Olek śmiali się długo i głośno.

Rozmowa na temat opowiadania.

Dziecko odpowiadają na pytania zadawane przez rodzica:

1. Kogo odwiedzili Olek i Ada?

2. Gdzie mieszka ciocia Aniela?

3. Jakie zwierzęta hodowała ciocia

4. Jak nazywają się dzieci tych zwierząt.

5. Dlaczego ciocia, Olek i dziadek śmiali sie z Ady?

Wykonanie „Karty pracy” cz. 4 str.64-65 (Dzieci 5-letnie)

Str. 64 - dziecko łączy zdjęcia mam ptaków hodowanych na wsi z obrazkami ich dzieci. Słucha zdań odczytanych przez rodzica. Czyta z rodzicem wyrazy tak, nie.

Pisze x pod wyrazem tak, jeśli zdanie jest prawdziwe.

Pisze x pod wyrazem nie, jeśli zdanie jest fałszywe.

Str. 65 -dziecko łączy zdjęcia dorosłych zwierząt z wiejskiego podwórka ze zdjęciami ich dzieci. Przypomina sobie, że te zwierzęta to ssaki, nazywa mamy i ich dzieci.

Dzieci 4 - letnie lepią wiejskie zwierzęta z plasteliny

3. Słuchanie piosenki Śpiewające Brzdące – „Gdacze kura: Ko, Ko, Ko” i analiza jej treści. Wykonanie dowolnego tańca do zwrotki piosenki oraz tworzenie akompaniamentu do refrenu piosenki.

https://youtu.be/QPqALIknKwY

Dziecko wysłucha piosenki i nazwie zwierzęta występujące w teledysku.

Odpowie na pytanie:

-Kto przeszkadzał zwierzętom na podwórku?

-Co je tak bardzo denerwowało, że musiały uszy zatykać?

-Kto przyjechał na podwórko?

-Co dostała kura za swoje hałasowanie?

-Czy kura zmieniała swoje postępowanie?

Następnie włączamy piosenkę jeszcze raz. Dziecko do słów zwrotek wykonuje dowolny taniec a do słów refrenu tworzy akompaniament za pomocą klaskania, tupania, uderzania dłońmi o kolana, o podłogę.

4.Zabawa ruchowa z elementami skoku i podskoku „Kury na grządkach”

Na podłodze układamy 4 kreski ( zrobione z dostępnych materiałów tj. szaliki, apaszki, paski papieru) układamy je w rzędzie poziomo jedna za drugą (jak drabina) zostawiając tyle miejsca, żeby można było wskoczyć pomiędzy nie. Mamy „grządki”. Dziecko- „Kura” skacze pomiędzy grządkami.

4.Rozwiązywanie zagadek o wiejskich zwierzętach:

Co to za zwierzę?

Wiemy doskonale.

Czasem łaciate,

mleko ludziom daje. (krowa)

Siedzi na grzędzie i wesoło gdacze.

Jej dziecko to kurczaczek. (kura)

Krzywe nóżki ma i robi kwa, kwa, kwa. (kaczka)

Buda to jego mieszkanie .

Lubi kości i szczekanie. (pies)

5. Odpoczynek słuchowisko ,,Brzydkie kaczątko”

https://www.youtube.com/watch?v=AJ2p7X31xKU


Czwartek 16.04.2020

Temat: ,,Człowiek i zwierzęta”

1.Powitanie rymowanką ,,Leciała osa”

Leciała osa do psiego nosa, pies śpi.

Leciała mucha do psiego ucha, pies śpi.

Leciała sroka do psiego oka, pies spi.

Przyleciał kruk, dziobem w bok stuk, pies hauu!

Dziecko zamienia się w pieska i śpi. Rodzic mówi słowa rymowanki najpierw dotyka noska dziecka i po kolei jak w rymowance. Kiedy rodzic będzie krukiem i dotknie dziecko w boczek wtedy dziecko goni rodzica. Jak dziecko złapie rodzica następuje zamiana.

Powtarzamy rymowankę kilka razy.

2.Rozpoznawanie głosów zwierząt z wiejskiego podwórka ,,Odgłosy zwierząt cz.2”

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE

Dzieci nazywają rozpoznane zwierzęta. Dzielą nazwy na sylaby.

Rozmowa z dziećmi na temat produktów jakie otrzymujemy od zwierząt np. pokazujemy dziecku opakowanie po mleku i pytamy:

Skąd bierze się mleko?

Możemy tez pokazać poduszkę z pierza, pędzel, kłębek wełny, jajko,

4. Ćwiczenia gimnastyczne ,,Hop do góry”

https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI

6. ,,Dopowiedz i zrób,, – zabawa z rymami.

Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiada dziecko. Dziecko wykonuje czynność, o której jest mowa w zdaniu.
Powiedz: prosię i podrap się po … nosie.
Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń.
Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy.
Powiedz: króliczki i nadmij … policzki.
Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka.
Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy.

5.Praca plastyczna ,,Kogut”

https://www.youtube.com/watch?v=orI_yF1YKrk

Możemy wykorzystać też kolorowe gazety lub inne dostępne materiały.

Zachęcam do umieszczania prac na grupie

6.Zabawa ruchowa z elementami rzutu ,,Zwierzęta na wsi”

Rodzic rzuca do dziecka piłkę – jeśli poda nazwę zwierzęcia żyjącego na wsi dziecko łapie piłkę a kiedy poda nazwę zwierzęcia żyjącego w zoo wtedy nie powinno złapać piłki. Po jakimś czasie zamiana, teraz rodzic łapie piłkę.

Ćwiczenia część 4 str. 66-67 5-latki

Ćwiczenia część 2 str. 32 4-latki


Piątek 17.04.2020

1. Oglądanie książek, albumów z ilustracjami zwierząt wiejskich,

4 latki - „Karty pracy”cz.2 str. 33

5-latki - „Karty pracy”cz.4 str.68 -69

Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Przestraszona kurka”

Dziecko spaceruje po pokoju naśladując spacer kurki. Na hasło „piesek” lub odgłos „hau, hau” (podane przez rodzica) udaje wystraszoną kurkę. Stoi na jednej nodze i porusza rączkami ugiętymi w łokciach „macha skrzydełkami”.

2.Zabawa matematyczna – utrwalenie nazw liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym w zakresie 6.

(dzieci 5-letnie stosują liczebniki w zakresie 6 a dzieci 4- letnie w zakresie takim jak potrafią)

Proszę o przygotowanie dziecku 6 sylwet kaczek wyciętych z papieru

( mogą być klocki).

Rodzic czyta dziecku wierszyk, a dziecko układa kolejno sylwety kaczek występujących w wierszu.(pierwsza kaczka, druga..)

„Głodne kaczki” –zbiór własny

Na podwórko przyszły kaczki,

bardzo głodne nieboraczki.

Pierwsza głośno zakwakała.

Druga nogą potupała.

Trzecia dzióbek otworzyła.

Czwarta głową pokręciła.

Piąta skrzydła rozłożyła.

Szósta pięknie się skłoniła,

na gosposię popatrzyła.

Zaraz Kasia sypie ziarno,

na podwórku bardzo gwarno.

Rodzic prosi dziecko o policzenie kaczek. Ile jest kaczek? Dziecko stosuje liczebniki w aspekcie kardynalnym –jeden, dwa..

Następnie wspólnie z dzieckiem wskazują na sylwety kaczek i powtarzają w kolejności co robiła każda kaczka.

„Pierwsza kaczka głośno zakwakała, druga kaczka..”-dziecko wymienia i naśladuje czynności kaczek.

Teraz rodzic zadaje zagadki np. „Która kaczka głową pokręciła?”

„Która kaczka nogą potupała” itd. Dziecko wymienia liczebniki w aspekcie porządkowym np. czwarta kaczka.

3. Praca techniczna

5- latki „Łaciata krówka” Wyprawka- karta nr 11.

Dzieci wycinają elementy z karty. Składają kształt krowy, zaginając go w miejscach zaznaczonych szarą linią. Przyklejają ogon we właściwym miejscu, kierując się instrukcją fotograficzną. Odszukują w naklejkach krowie łaty w kolorze czarnym. Naklejają je w wybranych przez siebie miejscach. Nada­ją imiona swoim krowom.

4-latki „Wiosna na wsi. Rodzina świnek” Wyprawka- karta nr 25.

Dzieci wycinają z karty, częściowo pokolorowane, rysunki świnek i kończą je kolorować na różowo, składają świnki według instrukcji tak, aby moż­na było je postawić (w stadzie), przyklejają świnkom ogonki z włóczki, nazywają każdą z nich według własnego po­mysłu.

4.Słuchanie ciekawostki o krowach czytanych przez rodzica

Obecnie w Polsce hoduje się kilka ras krów.

Do najbardziej rozpowszechnionych ras należą: rasa czarno-biała, rasa czerwono-biała, rasa czerwona i rasa simentalska. Osobniki rasy simentalskiej żyją bardzo długo i są odporni na różne choroby. Rasa ta występuje jednak rzadko. Najwięcej jest krów rasy czarno-białej, chociaż jako pierwsza pojawiła się w naszym kraju krowa rasy czerwonej. Krowy najbardziej lubią jeść zielone, świeże rośliny. Wiedzą, które są najlepsze. Po jedzeniu odpoczywają, a potem przeżuwają to, co zjadły. Kładą się wtedy na trawie.

Odpoczynek – słuchanie muzyki klasycznej

Frédéric Chopin - Spring Waltz

https://youtu.be/a0hFZPvanMs

5. Zabawa ruchowa z el. czworakowania „Krowy na pastwisku”

Dzieci czworakują naśladując spacer krów po pastwisku na hasło „Trawka” zawołane przez rodzica – naśladują przeżuwanie trawy przez krowy.