Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 86213

Rekomendacje

Zadania 14.04.-17.04. PDF Drukuj Email
Grupa 5 - Jagódki - Zadania
Wpisany przez Małgorzata Granat, Katarzyna Miętus   

TEMATYKA TYGODNIA „ OZNAKI WIOSNY” 14.04- 17.04.2020r.


Wtorek 14.04.2020

1. Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie - nowy film edukacyjny dla dzieci

https://youtu.be/Wjo_Q1OYTmY

•• Wypowiadanie się dzieci na temat: Jakie kolory kojarzą się wam z wiosną? Dlaczego?

•• Zabawa słowna pod hasłem: Jak wyglądałby świat, gdyby wszystko było zielone?

- Utrwalenie pór roku i nazw miesięcy

2. Karty pracy, cz. 3, s. 52–54.

Nazywanie oznak wiosny przedstawionych na zdjęciach (zając z młodymi, krokusy, lecące

bociany, przebiśniegi, motyle cytrynki, kwitnące wierzba i leszczyna, kra, skowronek, czajka,

deszcz).

3. Słuchanie wiersza L. Łącz Już. Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.

Rysowanie po śladach rysunków motyli. Kolorowanie ich tak, aby przypominały motyla cytrynka

4. Gimnastyczna rozgrzewka

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo

5. Malowanie farbami „ Oznak Wiosny”.

6. Zabawa przy piosence BAL NA ŁĄCE

https://youtu.be/VL-IW-Xy0Jo


Środa 15.04.2020

Język angielski

1. Była sobie żabka mała - Piosenki dla dzieci

https://youtu.be/u0sql4bx4PI

2. Indywidualne układanie puzzli Wiosna.

Dla każdego dziecka: wyprawka, puzzle Wiosna.

3. Karta pracy, cz. 3, s. 60.

Słuchanie tekstu i rysowanie po śladach. Rysowanie po śladzie drogi motylka cytrynka do krokusa.

4. Oglądanie filmu „ Rozwój żaby”

https://youtu.be/HJsDVkyep_E

5. Karta pracy, cz. 3, s. 56 - 57

Oglądanie obrazków. Omawianie etapów rozwojowych żaby. Kończenie rysowania żab według wzoru. Kolorowanie ich.

6. Zabawa - Na ziemi zostaje

https://youtu.be/S5TFdKc6TB4


Czwartek 16.04.2020

Język angielski

1. Zabawa matematyczna – Wiosna na łące.

•• Rozmowa na temat zwierząt, które mogą powitać wiosnę na łące.

−− Które rośliny na łące mogą powitać wiosnę? Dlaczego?

Pewnego dnia zakwitły na łące 2 stokrotki; następnego dnia zakwitły jeszcze 3. Ile stokrotek

zakwitło na łące?

5- latki Dzieci układają liczmany, liczą je i odpowiadają na pytanie.

6- latki Dzieci układają działanie: 2 + 3 = 5

odczytują je i odpowiadają na pytanie.

Tak samo postępują przy kolejnych zadaniach.

−− Na łące rosło 8 stokrotek. Dzieci zerwały 4 stokrotki. Ile stokrotek zostało?

−− W słoneczny dzień nad łąką fruwały 4 motylki cytrynki. Za chwilę przyleciało jeszcze 6 motylków. Ile motylków fruwa teraz nad łąką?

−− Na kwiatach siedziało 10 motylków cytrynków. 3 motylki odfrunęły. Ile motylków zostało na kwiatach?

2. Karta pracy, cz. 3, s. 55.

Przedstawianie sytuacji ukazanych na obrazkach za pomocą liczmanów. Odpowiadanie na

pytania.

Rysowanie po śladzie drogi pszczoły do ula.

3. Gimnastyczna rozgrzewka

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo


Piątek 17.04.2020

1. Karta pracy, cz. 3, s. 58- 59.

Kolorowanie rysunków kwiatów. Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od kartki.

2. Zabawy ruchowe

https://youtu.be/S5TFdKc6TB4

3. Oglądanie filmu rozwój motyla

https://youtu.be/zNeizTuJCgg

Poznanie jego budowy

Ciało motyla jest zbudowane z trzech części: głowy, tułowia, odwłoka.

Na głowie motyl ma parę oczu (złożonych), parę czułków oraz ssący aparat gębowy.

Tułów składa się z trzech segmentów, na których znajdują się trzy pary odnóży. Od tułowia odchodzą dwie pary skrzydeł pokrytych łuskami.

4. Praca plastyczna – Pierwszy motyl.

Dla dziecka: wyprawka, karta 19, klej, nożyczki, kredki, flamastry.

• Wycinanie z karty rysunku motyla.

• Kończenie kolorowania rysunku motyla.

• Nacinanie obrazka motyla w wyznaczonych miejscach i składanie go według wzoru.

• Przyklejanie główki we właściwym miejscu.

Można wyciętego motyla nakleić na rolkę po papierze toaletowym (oklejoną lub pomalowaną)

5. Była sobie żabka mała - Piosenki dla dzieci

https://youtu.be/u0sql4bx4PI

6. Karta pracy, cz. 3, s. 61.

Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie w każdym kolejnym

polu o jedną kroplę deszczu więcej niż w poprzednim.

Propozycja dla chętnych dzieci

Mieszkańcy łąki z papierowych pasków / pomysły zabaw / zabawy plastyczne https://youtu.be/ac005YUARcc