Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 85765

Rekomendacje

Statut PDF Drukuj Email
Stałe - Grupy
Wpisany przez Aneta Karkula   
Spis treści
Statut
Cele i zadania przedszkola
Organy Przedszkola
Organizacja działalności przedszkola
Zasady odpłatności
Nauczyciele i inny pracownicy Przedszkola
Prawa i obowiązki dzieci
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola
Zasady gospodarki finansowej Przedszkola
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

Statut

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W CZARNYM DUNAJCU

ROZDZIAŁ I
NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 1

 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu.

§ 2

 1. Siedzibą przedszkola jest miejscowość Czarny Dunajec
 2. Adres przedszkola: Targowa 1B

§ 3

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Gminy

§ 4

 1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy w rozumieniu art. 9 i 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 5

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

§ 6

 1. Przedszkole jest placówką publiczna, która:
  1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
   • podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 - 13.00
  2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.