Logo akcji

Oczyszczacz powietrza został przekazany naszej placówce przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

facebook

Statystyki

Użytkowników : 16
Artykułów : 108
Odsłon : 82064

Rekomendacje

Statut - Rozdział X PDF Drukuj Email
Stałe - Grupy
Wpisany przez Aneta Karkula   
Spis treści
Statut
Cele i zadania przedszkola
Organy Przedszkola
Organizacja działalności przedszkola
Zasady odpłatności
Nauczyciele i inny pracownicy Przedszkola
Prawa i obowiązki dzieci
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola
Zasady gospodarki finansowej Przedszkola
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 68

 

  1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 69

 

  1. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:
    1. pieczęć podłużna:
    2. na pismach dotyczących działalności finansowej przedszkola - pieczęć podłużna:

§ 70

 

  1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
  2. Przedszkole może tworzyć środki specjalne, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  3. Plan finansowy środków specjalnych zatwierdza dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

§ 71

 

  1. Rada Pedagogiczna uchwałą nr........................... z dnia zatwierdziła tekst statutu po wprowadzonych zmianach.